פורום

הוקם על ידי רוני אהרנוביץ' 1951-2021 נטקאר בפייסבוק

 אלישע פ.16-02-2020
 אבי פרידה16-02-2020
 
 אלישע פ.17-02-2020
 דוד זיצר17-02-2020
 
 רוני אהרנוביץ 17-02-2020
 
 אלישע פ.18-02-2020
 נדב הגלילי18-02-2020
 יגאל ק27-02-2020